Tijdens de module zal veel aandacht worden besteed aan vaardigheden die je als zelfstandig bergsporter misschien nog niet zo nadrukkelijk ontwikkeld hebt zoals het (bege)leiden van groepen, geven van instructie, nauwkeurig oriënteren en dergelijke.

Goede beheersing van deze vaardigheden helpt je niet enkel op je pad richting IML, maar is natuurlijk ook van waarde op je eigen tochten. De module wordt uitgevoerd onder auspiciën van NLAIML.

De omvang van de groep is beperkt tot maximaal 10 deelnemers per begeleider. Hierdoor is er veel ruimte voor interactie en ieders persoonlijke inbreng. De theorievakken worden vooraf via e-learning aangeboden zodat je de theorie in je eigen tempo tot je kunt nemen en desgewenst kunt herhalen. Reken er op dat het een intensieve week zal zijn met prachtige tochtjes om het geleerde in praktijk te brengen!

Inhoud

In 9 e-learning lessen van in totaal 7 uur worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Oriëntatie
  • Risicomanagement
  • Tochtplanning en tochtleiden
  • Weerkunde
  • Instructie/lesgeven
  • Flora en fauna
  • Geologie
  • IML opleiding
  • IML beroep

Bekijk alvast de inhoudsopgave van de e-learning. In de Chablais zullen we de theorieonderwerpen in de praktijk brengen en daar ook touwtechnieken aan toevoegen.