De Oude Rijn is een laagdynamisch onderdeel van de Rijn zoals we die nu kennen. Als je hier voor het eerst komt waan je je in Oost-Polen.

Een uitgestrekt rivier moeras slingert tussen de landerijen door. Ook de geluiden zijn hetzelfde, je hoort bijvoorbeeld de zeldzame grote karekiet en de roerdomp. Wildernis in Nederland, zoals we die graag opzoeken bij 360° Explore. Een onbekend en onbemind natuurgebied dat uniek is maar ook typisch voor het oer-nederlandse rivierenlandschap.

De strangen hebben zich sinds de afkoppeling van de rivier de Rijn ontwikkeld tot een binnendijks moerasgebied met grote natuurwaarde, rijk aan ooibossen en gevoed door kwelwater uit het Montferland. Een schitterende symbiose die we wandelend volgen, want zonder de nabijheid van het Montferland was het water in het Rijntakken Natura 2000 gebied nimmer zo helder geweest.

Niels leenders

Het is échte kwel van de stuwwal die boven komt borrelen in de Rijntakken en de zuiverheid van het water verklaart. Het water is zo schoon dat naast de bever ook de otter zich er thuis voelt. Er zijn veel plannen de Rijnstrangen nóg meer leven en dynamiek te geven. Lees er meer over in de flyer van Ark.

Het Montferland is een stuwwallencomplex in het oosten van Nederland. De heuvelrug die door het in het Saalien aanwezige landijs gevormd is, bestaat uit een grote westelijke stuwwal (Hettenheuvel tot Eltenberg, waar we overheen lopen tijdens onze trektocht) en een kleinere oostelijke stuwwal (Galgenberg). De Rijn stuitte tijdens de ijstijd op een muur van ijs en stuwwallen. Het Montferland vormden toen nog een aaneengesloten stuwwal met de heuvels bij Kleef, Groesbeek en Nijmegen. Toch heeft de Rijn kans gezien door deze heuvelrug heen te breken en delen ervan op te ruimen. De overgebleven stuwwallen vormen nu een soort poort: de machtige Gelderse Poort!

We zijn tijdens dit micro avontuur 2,5 dag onderweg door een aaneenschakeling van natuurgebieden in Nederland én Duitsland. Gebruikmakend van een kleine natuurcamping van Natuurmonumenten en een unieke concessie om in de wildernis voor één nacht te mogen slapen met onze expeditie tentjes. Letterlijk in het hart van de Gelderse Poort. Op zondag klim je in de loop van de middag voldaan de dijk bij Oud-Zevenaar op. Een bijzondere ervaring rijker, een gevoel van rust meester, verbonden met de natuur en met een frisse geest en opgeladen voor een nieuwe week!

Foto-credits: Joanne Wissink & Henrie van Zoggel