Tijdens deze voorbereidingsmodule Winter zal al het geleerde in de praktijk worden gebracht, zoals de ERM, wind- en alarmtekens, sneeuwdekopbouw en vooral ook routekeuze en beslissings­strategieën.

De module wordt uitgevoerd onder auspiciën van NLAIML. NLAIML werkt hierin samen met het Snow Safety Center.

Inhoud
We zullen op sneeuwschoenen in het terrein onderweg zijn, en aandacht besteden aan onder meer:

  • Lawinekunde
  • Sneeuwkunde
  • Lawineredding
  • EHBO
  • Oriëntatie
  • Risicomanagement
  • Tochtplanning
  • Weerkunde

Als daar belangstelling voor is zal natuurlijk ook informatie gegeven worden over de IML-opleiding.

Instroomeisen
Ruime zelfstandige bergwandelervaring, belangstelling voor het beroep van IML, goede motivatie en goede conditie. Basiskennis lawinekunde op niveau Lawine I van SSC (theorie).

Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan deze module eerst de Oriëntatiemodule van NLAIML of een C1-cursus te volgen.

Aantal deelnemers
Minimaal 5, maximaal 9 (per begeleider)

Locatie
Hotel Esprit Montagne in de Haute Savoie: www.hotelespritmontagne.com.

Duur
6 praktijkdagen; deze tellen voor een deel mee bij je QMD’s

Begeleiding
Deze module wordt door 360° Explore georganiseerd onder auspiciën van NLAIML, en begeleid door International Mountain Leader Peter Mienes. Peter is lid van het opleidingsteam van NLAIML en verzorgt theorie- en prakijkopleidingen. Hij doet dat niet alleen voor aspirant- IML’s, maar ook opleidingen en examens voor het Alpiene kader van de NKBV worden sinds ruim 20 jaar door hem begeleid.