Tijdens deze voorbereidingsmodule Winter zal al het geleerde in de praktijk worden gebracht, zoals de ERM, wind- en alarmtekens, sneeuwdekopbouw en vooral ook routekeuze en beslissings­strategieën.

De module wordt uitgevoerd onder auspiciën van NLAIML. NLAIML werkt hierin samen met het Snow Safety Center.

Inhoud
We zullen op sneeuwschoenen in het terrein onderweg zijn, en (situatief) aandacht besteden aan onder meer:

  • Lawinekunde
  • Sneeuwkunde
  • Lawineredding
  • EHBO
  • Oriëntatie
  • Risicomanagement
  • Tochtplanning
  • Weerkunde

Als daar belangstelling voor is zal natuurlijk ook informatie gegeven worden over de IML-opleiding.

Instroomeisen
Ruime zelfstandige bergwandelervaring, belangstelling voor het beroep van IML, goede motivatie en goede conditie. Basiskennis lawinekunde op niveau Lawine I van SSC (theorie). Aanvullend op de zelf verworven kennis bij het SSC of WePowder krijg je toegang tot een e-learning van bijna 5 uur waarin de stof deels herhaald, verbreed en verdiept wordt. Bekijk alvast de inhoudsopgave van de e-learning.

Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan deze module eerst de IML Voorbereidingsmodule Zomer of bij NKBV’s Bergsportreizen een Basiscursus sneeuw en ijs (=zomercursus) te volgen.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 9 (per begeleider)

Locatie
Hotel Esprit Montagne in de Haute Savoie: www.hotelespritmontagne.com.

Duur
6 praktijkdagen; deze tellen voor een deel mee bij je QMD’s

Begeleiding
Deze module wordt georganiseerd onder auspiciën van NLAIML, en begeleid door een lid van het opleidingsteam van NLAIML.